TP.HCM VẬN ĐỘNG NGƯỜI DÂN CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH VỀ TIẾNG ỒN | Khát vọng vươn tầm

TP.HCM VẬN ĐỘNG NGƯỜI DÂN CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH VỀ TIẾNG ỒN

TP.HCM VẬN ĐỘNG NGƯỜI DÂN CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH VỀ TIẾNG ỒN
Từ ngày 25/3 đến ngày 30/6/2021 TP.HCM tập trung tuyên truyền doanh nghiệp và người dân cam kết thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về tiếng ồn với chủ đề 'Vấn nạn tiếng ồn và hành động của chúng ta'.

UBND TP.HCM vừa ban hành công văn số 797/UBND-NCPC về việc tăng cường công tác tuyên truyền, xử lý các hành vi vi phạm về tiếng ồn trên địa bàn TP.

Theo công văn, trong giai đoạn 1, TP chỉ đạo tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nhắc nhở, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể và người dân cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật liên quan. Cụ thể, thời gian thực hiện tập trung từ ngày 25/3 đến ngày 30/6/2021 với chủ đề "Vấn nạn tiếng ồn và hành động của chúng ta".

Giai đoạn 2, tăng cường thực hiện kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến tiếng ồn.

UBND TP yêu cầu giai đoạn này tập trung kiểm tra cao điểm từ ngày 30/6 để chấn chỉnh tình trạng gây ồn trong khu dân cư. Sau đó, TP sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện trong năm 2021 để rút kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện thường xuyên.

Các cấp và các sở ngành liên quan thành lập các tổ công tác liên ngành, xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ và đột xuất theo lĩnh vực phụ trách để giải quyết dứt điểm hành vi gây ồn trong khu dân cư; việc tổ chức kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, khoanh vùng khu vực thường xuyên có hoạt động gây ra tiếng ồn bị phản ánh.

Bên cạnh đó, xác định trách nhiệm của người đứng đầu của mỗi địa phương nếu để tái vi phạm các điểm, khu vực gây ồn. Việc kiểm tra, xử lý về tiếng ồn phải được thực hiện đồng bộ, có sự phối hợp, vận dụng nhiều giải pháp.
Theo Dân Sinh
#TTTPHCMYN
 

Đính kèm

Người đăng tin Đại Đô Đốc
Ngày đăng ký: 6/1/21

Top