Điều khoản sử dụng

Cập nhật lần cuối: ngày 11/02/2021.

Khi sử dụng dịch vụ trên website, điều đó đồng nghĩa bạn đồng ý Điều khoản sử dụng này.

  1. Bất cứ giao dịch nào trên website cũng là giao dịch trực tiếp giữa các người dùng. Website không chịu bất cứ trách nhiệm gì khi có rủi ro, phát sinh xảy ra.
  2. Người dùng cần thận trọng trong việc cung cấp thông tin cá nhân, cung cấp sản phẩm/dịch vụ và thanh toán giao dịch.
  3. Thông tin liên hệ hỗ trợ: https://cuchiquetoi.vn/lien-he